TEKİRDAĞ VALİLİĞİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

TEKİRDAĞ VALİLİĞİNDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ GENELGELERİ VE
T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ “İL PANDEMİ KURULU” VE “İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ” KARARLARININ
UYGULANMASINA YÖNELİK
TALİMAT
A. AMAÇ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüsün (Covid-19) en temel özelliği, fiziksel temas vb. yollarla çok kolay bulaşması ve insanlar arasında çok hızlı yayılmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır.
B. KAPSAM
Tekirdağ İli içerisinde ve Tekirdağ İli ile diğer iller arasındaki toplu yolcu taşımacılığı amaçlı kara, deniz, hava ve demiryolu seferleri aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
C. İLKELER
1. Tekirdağ ili ile diğer iller arasında ve Tekirdağ’da il içi nüfus hareketliliğinin en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın Tekirdağ’da ve evlerinde kalmaları esastır.
Tekirdağ İl sınırlarında kara, hava, deniz ve demir yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya v.b) yapılacak tüm giriş çıkışlar 03.04.2020 Cuma saat 24:00’dan itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.
Ancak;
a. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
b. Kendisinin veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
c. Ölüm nedeni Kovit 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
d. Tekirdağ’a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
e. Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
f. Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
Kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Tekirdağ Valiliği ve İlçe Kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin belgesi (EK-1) verilebilecektir.
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen veya ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin adı-soyadı, T.C. Kimlik Numarası, çıkış tarihi, gideceği yer ve gideceği açık adres v.b bilgileri salıverme veya terhis işlemlerinden önce liste halinde Askeri Birlik ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ilgili Kaymakamlıklara bildirilecektir. İlçe Kaymakamlıkları tarafından terhis ve tahliye olacak kişilere Seyahat İzin Belgesi düzenlenecektir.
Seyahat İzin Belgeleri düzenlenen bu kişilerin Askeri Birlik veya Ceza İnfaz Kurumundan ayrılmadan önce mutlaka sağlık kontrolleri yaptırılacaktır.
Şüpheli bir durumun tespiti halinde derhal İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilecektir.
Sağlık kontrollerinde şüpheli bir duruma rastlanmayan kişilerin tek tek seyahat etmesi yerine, Kaymakamlıklar ile Başsavcılıkların veya Askeri Birlik komutanlıklarının birlikte yapacakları planlama doğrultusunda önceden hazır edilen toplu ulaşım araçları ile asıl ikametlerine gidişleri sağlanacaktır.
Toplu ulaşım araçlarının planlanmasında aracın ruhsatında kayıtlı taşıma kapasitesinin % 50’sinin aşılmaması, çalışan ve yolcuların maske takmaları v.b hijyen ve izolasyon kurallarına uyulacaktır.
2. Tekirdağ İlinde, 65 yaşından büyük ve 20 yaşın altında olanlar (01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlar) ilke olarak sokağa çıkamayacaktır.
Ancak;
a. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,
b. Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,
c. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan (iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenmiş olan) mevsimlik tarım işçileri,
d. Semt, Mahalle ve İlçe pazarlarında temel gıda ve temizlik maddesi ticareti yapan ve bu durumu ilgili belediyeden “Pazar Esnafı Belgesi” ile belgeleyenler, İşyerlerine/tarlalarına gidip gelebileceklerdir.
Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır.
3. Bu istisnaların dışında yapılan taleplere il içi ve şehirlerarası yolculuk izni verilmeyecektir.
4. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir.
Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır.
5. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir.
6. Toplu taşıma araçlarında yolcular arasında “sosyal mesafe kuralına” dikkat edilecektir. Araç ruhsatlarında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50 si oranında yolcu kabul edilecek, araç içerisindeki yolcu oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır.
7. Toplu taşıma araçlarında çalışanlar ve yolcular tarafından maske takılması zorunludur.
8. Seyahat yasağı süresi boyunca şehirlerarası otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmıştır.
9. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık, gıda, tarım temel tüketim maddelerinin üretim, tedarik ve vatandaşa sunum sürecinde üretimin ve ticaret taşımacılığının etkilenmemesi esastır. Bu amaçla;
a. Temel ihtiyaç (tarımsal üretim, gıda, temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
b. Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş çıkış yasağı getirilen illerimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilecektir. Bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcıları belirtilen illerde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklardır.
c. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ve araçları; enerji sektöründe görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerdir.
d. Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin farklı illerde bulunması durumunda iller arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile yapılabilecektir.
e. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle giriş/çıkış yapabileceklerdir.
f. Yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, Tekirdağ İlinin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak karar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere özgülenmiş olanlar, Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış yapabilecektir.
10. Yol kontrollerinde yolcuların seyahat izin belgesi ve maskesi olup olmadığı hususu denetlenecektir.
11. Yol kontrolü sırasında karantinaya alınmasını gerektiren bir durum tespit edilmesi halinde, durum İl Sağlık Müdürlüğü’ ne bildirilecektir. Kişilerin yolculuğa devam etmeleri, karantina tedbirleri uygulanması vb. konularda Sağlık Müdürlüğü tarafından verilecek karara göre hareket edilecektir
12. Her gün sabah 09:00 itibariyle son 24 saat içerisinde istisnai durumlar için verilen “Otobüs/deniz Seyahat İzin Belgeleri” (EK-2) tabloya uygun olarak Kaymakamlıklar tarafından Tekirdağ Valiliğine bildirilecektir.
13. T.C. İçişleri Bakanlığı genelgelerine, Tekirdağ Valiliği Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarına aykırı olarak (yerli, yabancı menşeili) kara, deniz, hava taşıtlarının İlimize geldiklerinin tespiti halinde Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tekirdağ Valiliğine bilgi verilecektir.
D. İL İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI
Tekirdağ il genelinde (ilçelerimizde) 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 gün süre ile şehir içi hareketliliğinin en aza indirilmesi için gereken ilave tedbirler alınmıştır. Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, 1. derecede yakını vefat edenler, 1. derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar hariç olmak üzere toplu taşıma araçlarında:
– Mahallelerden (eski belde ve köyler) ilçe merkezlerine,
– Mahalleler arası (eski belde ve köyler) ,
– İlçeler arası,
– İlçeden komşu il/ilçesi arası,
– İl merkezinden ilçelere,
Yapılacak olan toplu ulaşım pazar alışverişinin olduğu günler haricinde 15 gün süreyle durdurulmuştur.
a. Özel Araçlar; Ruhsatlarında kayıtlı kapasitesi kadar yolcu taşıyacaklar, şoför ve yolcularının maske takması zorunlu olacaktır.
b. Ticari Amaçla Yolcu Taşıyan (Binek-Hafif Ticari Araç vb.) Araçlar; Ruhsatlarında kayıtlı yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyacaklar, şoför ve yolcuların maske takması zorunlu olacaktır.
c. Toplu Yolcu Taşıma Araçları (Minibüs-Otobüs); Ruhsatlarına kayıtlı koltuk kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıyacaklar, çalışanların ve yolcuların maske takması zorunlu olacaktır.
d. İlçe içerisinde faaliyet gösteren toplu yolcu taşıma araçları 06:00 ile 21:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
e. İlçeler arası belediye toplu taşıma araçları sabah 06:00-09:00, akşam 17:00-19:00 saatleri arasında sadece çalışanlar için sefer yapacaklardır. Bu durum Emniyet ve Jandarma birimlerince kontrol edilecektir.
f. Kırsal mahallelerden (eski belde ve köyler) ilçe merkezlerine çalışan toplu taşıma araçları sadece “Pazar” alışverişinin olduğu haftada bir gün 08:00-14:00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
İlçe merkezinde birden fazla günde pazar kurulması halinde hangi kırsal mahallelerin hangi “pazarlar” için İlçe merkezine gelebilecekleri hususu İlçe Kaymakamları tarafından belirlenecektir.
Kırsal mahallelerden “pazar” amacıyla İlçe merkezlerine gelip giden araçlar yol üzeri kırsal mahallelerden yolcu alma ve indirme işlemi yapmayacaktır.
g. Acil Sağlık ihtiyacı olan, cenazesi olan vb. istisnalar hariç, bu toplu taşıma araçlarına 20 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri yolcu kabul edilmeyecektir.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
2023-07-26 16:38:10
DEVLETİ SOYANLARA ÇORLU BELEDİYESİ GÖZ YUMDU | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-10-22 18:39:12
RUHUNU ŞEYTANA SATMAMIŞ DEVLET YETKİLİLERİ ARANIYOR | Trakya Gündem Gazetesi: […] Merhaba değerli okuyucularım. Çorlu Belediyesinin yolsuzlukları, buda yetmemiş gibi,
2021-10-11 10:42:04
DEVLET DOLANDIRILIYOR DEVLETİN YETKİLİLERİ NEDEN SESSİZ | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-09-11 19:05:00