BAŞKAN UYAN; MECLİSTE BÜTÇE VE KESİN HESAP REDDEDİLEMEZ

BAŞKAN UYAN; MECLİSTE BÜTÇE VE KESİN HESAP REDDEDİLEMEZ

 

 

 

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı
İbrahim Uyan, Belediye meclis üyesi ve eski Başkan yardımcısı Fehmi Duman ve
Bütçeye Red oyu veren CHP li üyeler için vatandaşlardan özür diledi. Uyan Fehmi
Duman’ı sert sözlerle eleştirdiği basın toplantısında;  “Meclis üyelerini ben
belirledim. Sizlerin de vermiş olduğu destekle bu kişileri göreve getirdik. Hata
yaptığımın farkına şimdi vardım. Bu partiden bunları meclis üyesi seçen tüm
vatandaşlarımızdan özür diyorum” dedi.

4 Ekim 2018 tarihinde bazı meclis
üyeleri tarafından reddedilen 2019 yılı bütçesini tekrar görüşmek üzere meclisi
olağanüstü toplayan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, vatandaşların
büyük desteği ve basın ordusuyla meclis salonuna girdi.  Meclis toplantısından
önce vatandaşların ve Tekirdağ, Çorlu ve ilçelerden gelen basın kuruluşlarının
katılımıyla basın toplantısı gerçekleştiren Başkan İbrahim Uyan, gündemi
sarsacak açıklamalarda bulundu.  

Basın toplantısında bütçeye ret
veren CHP’den ayrılan meclis üyelerinin arkasında kimlerin olduğunu açıklayan
Başkan Uyan, olağanüstü meclis toplantısında ise meclis üyelerine her zaman kamu
yarına kullanılan bütçe ile ilgili kanunları hatırlatarak gücünü milletten alan
meclisin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirtti ve 5393 sayılı belediye
kanununun 62. Maddesi’nde yer alan Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle
reddedilemez ancak değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilir.” İfadesini
aktardı.VATANDAŞ MECLİSİ KİLİTLEMEYE ÇALIŞANLARA CEVABINI VERDİ

Marmaraereğlisi’nde belediye,
STK’lar ve vatandaşlar kömürlü termik santrallere karşı gelirken, asit
yağmurlarına neden olacak cam fabrikasına direnirken CHP’li meclis üyelerinin
bütçeye ret vererek kamu hizmetlerini engellemeye çalışmaları ve CHP’den de
ayrılmaları vatandaşların tepkisini çekti. İlçede çevre ve insan sağlığını
tehdit edici yatırımlar yapmaya çalışan şirketin müdürü Orhan Çebi’nin de
mecliste bütçenin reddedildiği gün basına sosyal medyadan baskı uygulamaya
çalışması akıllarda soru işaretleri bıraktı. Çevre katliamına yol açacak
girişimlerin belediye meclisi üzerinde baskı kurarak meclisi kilitlemeyi
amaçlayanların oyunu Marmaraereğlisi’nin halkı ve duyarlı gazeteciler bozdu.
Vatandaşlar hep bir ağızdan ‘dik dur başkanım arkandayız. Sen dik durdukça
Marmaraereğlisi nefes alacak. Halkını zehirletme. Milletin temsilcisi olması
gerekenler, sermayeden emir alır hale geldi. Onları biz seçtik” dediler.

Mecliste muhalefet partisi
haricinde CHP’den istifa eden meclis üyelerinin de olduğunun gören vatandaşlar;
“Bunlar kimin meclis üyesi, hadi muhalefet partisi (AK Partili) meclis üyeleri
reddetti, diğer 3 meclis üyesi neden reddetti. Yoksa onlar basına da ayar
vermeye çalışan ilçede daha önce kömürlü termik santral kurmak isteyenlerin,
asit yağmurlarına neden olacak cam fabrikası kurmaya çalışanların yani malum
şirketin müdürü Orhan Çebi’nin mi meclis üyesi oldular. Sosyal medyadan o müdür
siyasi biri olmamasına rağmen bütçenin reddedilmesiyle neden bu kadar ilgili.
Herkes onun ilçemizdeki çevre ve insan sağlığını tehdit edecek yatırımlarını
biliyor. “dediler.VATANDAŞ ZARARLI SANAYİ TESİSİ İSTEMİYOR

Marmaraereğlisi’nin sistemli
olarak zehirlenmek istenildiğini kaydeden Uyan, “Bölgemizde yapılması planlanan
yıllardır mücadelesini verdiğimiz termik santrallerin yapılmaması yönünde
yapılan itirazlar mahkeme kararlarıyla Danıştay’dan iptal edildi. Bölgemizde
kurulmak istenen düz cam üretim tesisi var. Geçen yıl ilçemiz Halk Eğitim
Salonu’nda cam fabrikası için ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan
Marmaraereğlisi halkından özellikle çiftçilerimiz ÇED toplantısında bölgeye
yapılacak yatırımın tarıma etkisini sordular. ÇED sunumunu gerçekleştiren
yetkililer asit yağmurlarının yağacağını ve çevreye zararlı olacağını itiraf
ettiler. Belediyemiz tarafından da BU KONU kayıt altına alınmıştır. Geçen yıl
ÇED raporu iptal olan firma tekrar ÇED sürecini askıya çıkardı. ÇED sürecine
STK’lar, dernekler ve çok sayıda vatandaş itiraz etti” dedi.YAZLIKÇILARIN HEMEN YANI BAŞINA KİMYASAL TESİS KURULUYOR

Ağır sanayilerin yazlıkçıların
olduğu bölgeye yakın bir alana kurulmak istenildiğini aktaran Uyan, “Yine
ilçemiz Yeniçiftlik Mahallesi’nde bulunan NATO Limanı’nn deniz kısmına 1000
dönüm, yolun üst tarafına 1044 dönüm olmak üzere satışa çıkarılmış ve bu
bölgelerde kurulacak sanayi alanı için planların onaylanması için Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belediyemizden görüş istenmiştir.
Metropol şehir olan İstanbul’un içerisindeki sanayi tesislerinin İstanbul’dan
çıkartılarak en yakında bulunan Marmaraereğlisi’ne gelmesi için ilçemize baskı
uygulanmaktadır. Yıllardır ilçemizi tarih ve turizm alanında geliştirmek isteyen
Marmaraereğlsii Belediyesi olarak ilçemizi korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu tür
ağır sanayilerin yazlıkların olduğu bölgelerde değil, yerleşim alanlarından uzak
yerlere yapılması bölge halkı ve yazlıkçılarımızı için büyük önem taşımaktadır.
Yılın 6 ayını ilçemizde yaz tatilini geçirmek için gelen yazlıkçılar ve
günibirlikçiler 6 ayda ilçemiz esnafına yaklaşık 1,5 milyon TL alışveriş yaparak
büyük katkı sağlamaktadır. Eğer biz bu ağır sanayi tesislerinin ilçemize
gelmesine izin verirsek hava kirliliği ve çevre kirliliğine neden olarak bölgede
turizmin yok olmasına neden olacak ve yazlıkçılar bölgeden ayrılacaktır” diye
konuştu.MECLİS BÜTÇESİ REDDEDİLEMEZ AYNEN VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİLİR

Bütçenin ret edilmesine ilişkin
kanun maddeleri ile cevap veren Uyan, “Bizler ilçemize gelmek isteyen ağır
sanayi tesisleri konusuna karşı çıkarken Marmaraereğlisi halkının seçimlerde
seçtiği meclis üyelerinin bir bölümü 2019 yılı bütçesi ile bölgeye hizmet yapmak
için hazırlanan bütçeye ret oyu vererek bütçeyi engellemek istemişlerdir. Oysa
Belediye meclis çalışma yönetmeliği 14. Maddesi, 5393 sayılı belediye kanununun
62. Maddesi açıkça şunu ifade eder; Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle
reddedilemez ancak değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilir. Mahalli idareler
bütçe ve muhasebe yönetmeliği madde 29 yedinci paragrafta bütçe görüşmelerinde
ad okumak suretiyle oy kullanılır. Meclis bütçeyi bütünüyle reddedemez, aynen
veya değiştirerek kabul eder. Meclis bütçeyi bütünüyle reddeder ve yasal süresi
içerisinde bütçe çıkarılamazsa durum üst yönetici tarafından 5393 sayılı
belediye kanunu 30.maddelerine göre değerlendirilmek üzere bakanlığa bildirir.
“denmektedir. Açıkça meclis bütçesi reddedilemez aynen veya değiştirilerek
denmesine rağmen bütçe 4 Ekim’de yapılan mecliste reddedilmiştir. 4 Ekim 2018
tarihinde reddedilen bütçeyi belediye başkanı yetkisini kullanarak görüşülmek
üzere meclise iade etmiştir. Olağanüstü toplantıya çağırmış ve toplantıda tekrar
görüşülerek konu plan ve bütçe komisyonuna havale edilmiştir” sözlerini
kaydetti.  VATANDAŞLAR SALONU DOLDURDU

Bütçenin mecliste geçmediğini
duyan Marmaraereğlisi halkı, Çorlu ve Tekirdağ’ın yerel basını Belediye Başkanı
İbrahim Uyan’a yapılan haksızlığı gelip mecliste görmek için belediyede adeta
bir basın ordusu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla meclisteki bütçeye neden
ret verildiğini ve başkanın haksızlığa uğradığı düşüncesiyle meclis toplantı
salonuna akın ettiler.

Komisyon üyeleri 3 kişiden
oluşmakta. Doğan Özman, Fehmi Duman, Gürkan Sezginç. Komisyon üyelerinden Gürkan
Sezginç ve Fehmi Duman asli görevleri olan komisyon toplantısında bütçeyi
incelemek ve rapora bağlamak üzere 5 kez yazılı olarak davet edilmelerine rağmen
mazeretsiz olarak toplantılara katılmadılar. Yapılan olağanüstü meclis
toplantısında tüm vatandaşlar ve basının gördüğü üzere komisyona havale olan
bütçenin komisyon ve önümüzdeki meclisi toplantısında ne olacağı vatandaşlar
tarafından merak konusu oldu.BÜTÇE REDDEDİLİNCE BASINA BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞAN KİM?

Marmaraereğlisi’nde belediye,
STK’lar ve vatandaşlar kömürlü termik santrallere karşı gelirken, asit
yağmurlarına neden olacak cam fabrikalarına direnirken CHP’li meclis üyelerinin
bütçeye ret vererek CHP’den de ayrılması vatandaşların tepkisini çekti. İlçede
çevre ve insan sağlığını tehdit edici yatırımlar yapmaya çalışan şirketin müdürü
Orhan Çebi’nin de mecliste bütçenin reddedildiği gün basına baskı uygulamaya
çalışması akıllarda sor işaretleri bıraktı.SERMAYE SAHİPLERİNİN MECLİS ÜYESİ Mİ OLDULAR?

Duruma tepki gösteren
vatandaşlar,  “4 Ekim’de reddedilen bütçe ile ilgili malum şirketin bir müdürü
Orhan Çebi, bütçe Marmaraereğlisi Belediye meclisinden geçmediği için basını
görev yapmaya davet etmiştir. Bunlar sosyal medyada da yer aldı. AK Parti
muhalefet olarak bütçeye ret verebilir. Ancak

Cumhuriyet Halk Partisi’nden
ayrılan bütçeye ret veren Fehmi Duman, Mustafa Karaçay, Ziyaeddin Doğan, Enver
Er, ve mazeret göstermeksizin Ümit Kartal’ın 2 toplantıya katılmayışı kafalarda
soru işareti oluşturmaya başladı. Bunlar da sermaye sahiplerinin meclis üyeleri
mi oldu vatandaşlar tarafından konuşulmakta” dediler.UYAN: YANILMIŞIM

Kalabalığa hitap eden Meclis
Başkanı İbrahim Uyan; “Meclis üyelerini ben belirledim. Sizlerin de vermiş
olduğu destekle bu kişileri göreve getirdik. Hata yaptığımın farkına şimdi
vardım. Bu partiden bunları meclis üyesi seçen tüm vatandaşlarımızdan özür
diyorum. Yanılmışım. Vatandaşlarımızın hiç şüphesi olmasın ki sadık olan, en zor
günümüzde yanımızda olan meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve personeli ile
birlikte ekonomik krize rağmen çalışmalarını en iyi şekilde yürütmektedirler.
Şahsımı karalamak isteyen Sultanköy Meclis üyemiz Fehmi Duman, Sultanköy’e
hizmet yapılmadığını bir yerel kanalda yalan yanlış, abuk subuk kelimelerle dile
getirmiştir. Oysa Sultanköy Mahallemizin kanalizasyonu, yağmur suyu hatları,
doğalgaz çalışmalarını yüzde 90’ı bitmiştir. Şehir merkezi sıcak asfalt ve kilit
taş, Bağlar mevkii, mezarlık yolları da sathi kaplama yapılarak halkın hizmetine
sunulmuştur. Sultanköy bölgesine 4,5 yılda yapılan yatırım yaklaşık 60 milyon
TL’dir Yeniçiftlik 77 milyon TL’dir. Marmaraereğlisi merkeze de 81 milyon
yatırım yapılması sağlanmıştır. Tabi ki bu yatırımların tamamını Marmaraereğlisi
Belediyesi yapılmadı. TESKİ, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Marmaraereğlisi
Belediyesi olmak üzere ilçemize 4,5 yılda 218 milyon TL, hükümet yatırımları ile
birlikte yaklaşık 300 milyon TL yatırım kurumlarla olan iyi ilişkilerimiz ve
belediyemizin tasarrufu ile gerçekleştirilmiştir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın
ki göreve başladığım günden bugüne kadar ibadet kadar kutsal saydığım belediye
başkanlığı görevimi ekibimle birlikte en iyi şekilde yürütmekteyiz. Görevlerimiz
esnasında birçok asılsız iftiralar, şikayetler, müfettişler bizi hiçbir zaman
görevimizden yıldırmadı. Tam tersine halkımın bana verdiği güçle gösterdikleri
teveccüh ile adeta hizmetlerimizle şov yapmaktayız. Bizi karalamak isteyen,
itibarsızlaştırmak isteyen özellikle bölgemizde bulunan sermaye sahipleri
Marmaraereğlisi Belediyesi’ni seçimlerde alarak bölgede yapacakları çevre ve
insan sağlığına zararlı yatırımlarla bölgeyi yaşanmaz hale getirmek istiyorlar.
Onun içindir ki kim ne yaparsa yapsın, ne tür karalama ve iftira atarlarsa
atsınlar bizleri yıldırmayacaklar ve halkımızın bize gösterdiği desteği
kıramayacaklar. Ancak vatandaşlarımız bize bir dönem daha izin verirse
görevimizi aynı tempo ve aynı kadrolarla yürüteceğimi tüm Marmarereğlisi halkı
bilmektedir. Bana verdikleri destekten dolayı tüm hemşerilerime saygılarımı
sunuyorum” diye konuştu.Haber: Abdurrahim Yıldırım

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
2023-07-26 16:38:10
DEVLETİ SOYANLARA ÇORLU BELEDİYESİ GÖZ YUMDU | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-10-22 18:39:12
RUHUNU ŞEYTANA SATMAMIŞ DEVLET YETKİLİLERİ ARANIYOR | Trakya Gündem Gazetesi: […] Merhaba değerli okuyucularım. Çorlu Belediyesinin yolsuzlukları, buda yetmemiş gibi,
2021-10-11 10:42:04