ÇORLU REYAP HASTANESİNDEN YÜRÜYEMEYEN HASTALARA UMUT IŞIĞI

ÇORLU REYAP HASTANESİNDEN YÜRÜYEMEYEN HASTALARA UMUT IŞIĞI

 

 

 

Çorlu Özel Reyap Hastanesi
yaptığı büyük yatırımla Türkiye’de çok az yerde yapılan tedaviyi ve tıbbi
aletleri Bölge halkının hizmetine sunarak, yürümekte zorlanan veya yürüyemeyen
hastalar için büyük bir umut ışığı oldu. Basın mensupları ile yapılan toplantıda
konuyla ilgili olarak, Özel Reyap Hastanesi Başhekim Dr. İbrahim Oktay ve ilgili
birim doktorları bilgiler verdi.

Fizik Tedavi ünitesinde yeni
hizmet vermeye başlayan bölümde yapılan tanıtıma Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç,
Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şube Başkanı Canan Naciye Yurdseven ve hastane
yetkilileri katıldı.


Başhekim Dr. İbrahim Oktay yaptığı açıklamada; “Özel Reyap Hastanesi olarak,
ilçemizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda her sene yaptığımız yeni
yatırımlar ve kadromuza dahil ettiğimiz alanında yetkin akademisyen hekimler
ile, verdiğimiz sağlık hizmetinin imkan ve kalitesini geliştirerek artırmaya
devam ediyoruz.

2018 yılı Ocak ayı içerisinde
Çorlu hastanemiz Fizik Tedavi Ünitesinde hizmet vermeye başlayan Robotik Yürüme
Tedavisi, çeşitli nedenlerle yürüyemeyen hastalarımıza umut ışığı olacak,
bölgemize sunduğumuz yeni bir sağlık hizmeti ve yatırımıdır. Robotik Yürüme
Tedavisi; Fonksiyonel hareket ve duyusal stimülasyon, MS (multiple sclerosis),
serebral palsi (CP) ya da diğer nörolojik hastalık ya da hasarın yanı sıra,
felç, spinal kord hasarı, travmatik beyin hasarının sonrasında, nörolojik
hastanın rehabilitasyonunda önemli bir yer tutmaktadır.

Robotik Yürüme Tedavisi
hastanemiz Fizik Tedavi Ünitesinde, Fizik Tedavi Uzmanlarımız Doç. Dr. Aliye
Yıldırım Güzelant ve Uz. Dr. Nalan Yağmur gözetiminde eğitimli
fizyoterapistlerimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca yine bölgemizde ihtiyaç
duyulan ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemi de 2017 yılı
Kasım ayı içerisinde hastanemizde yapılmaya başlanmıştır. Özel Reyap Hastanesi
olarak kadromuza dahil ettiğimiz Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman
Kadayıfçı tarafından yapılan ERCP girişimsel işlemi ile yine bölgemizde ihtiyaç
duyulan karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarında ciddi bir teşhis ve
tedavi imkanını sunmaktadır.

ERCP; safra kanalları ile
pankreas kanalı hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan üst düzey bir
gastroenteroloji uygulamasıdır. ERCP sırasında özel bir endoskopi cihazı,
çeşitli kateterler ve röntgen cihazı birlikte kullanılır. Görüntüleme
yöntemlerindeki ilerleme sayesinde ERCP, teşhisin yanı sıra tedavi imkanı
sağlamaktadır. ERCP; Safra kanalı taşları, safra kanalı tümörleri, safra kanalı
yaralanmaları, pankreas kanalı taşları, pankreas kanserleri, pankreas
psödokistlerinin tedavilerinde kullanılmaktadır

Özel Reyap Hastanesi olarak
hastalarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için, sağlık alanında yatırım
yapmaya ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşır, yeni
hizmetlerimizin bölgemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.LOKOMAT®PRO – ROBOTİK YÜRÜME CİHAZI

Başhekim Dr. İbrahim Oktay’ın
bilgilendirme toplantısından sonra fizik tedavi ünitesinde,

Doç. Dr. Aliye
Yıldırım Güzelant ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Kadayıfçı
tarafından basın mensuplarına ve konuklara yapılan işlemlerle ilgili şu bilgiler
aktarıldı; “Lokomat® – Çok sayıda küçük adım, büyük gelişimleri tetikleyebilir.
Nöroplastisiteye dayalı “göreve özgü öğrenme” kavramı, sürekli tekrarlamalar ve
yoğun eğitimler sayesinde, günlük hayatın aktivitelerinin, eğitimle elde
edilebileceğini ve geliştirilebileceğini savunmaktadır. Robotik Lokomat
terapisi, bu talebi karşılar ve Gelişmiş Performans Geri Bildirimli yoğun
fonksiyonel lokomasyon terapisine imkan verir.ROBOTİK LOKOMASYON TERAPİSİ NEDİR?

Fonksiyonel hareket ve duyusal
stimülasyon, MS (multiple sclerosis), serebral palsi ya da diğer nörolojik
hastalık ya da hasarın yanı sıra, felç, spinal kord hasarı, travmatik beyin
hasarının akabinde, nörolojik hastanın rehabilitasyonunda önemli bir rol oynar.

Manuel eğitimle birlikte, yoğun
fonksiyonel lokomasyon terapisinin yönetilmesi için, yeterli bilgiye sahip
personel bulunmalıdır. Ayrıca bu terapide emek yoğundur ve nispeten kısa eğitim
seanslarına imkan vermektedir. Ayrıca manuel olarak yardım edilen yürüyüş
terapisi, özellikle obez hastalar ya da spastik hastalarda dürtücü ve motive
edici olabilir. Lokomat terapisi, özellikle zorlayıcı hastalarda yoğun
fonksiyonel lokomasyon terapisinin tek bir fizyoterapist tarafından yönetimine
imkan verir.YOĞUN FONKSİYONEL LOKOMASYON TERAPİSİ

Lokomat, robotik yürüme ortezi ve
gelişmiş vücut ağırlık destek sisteminin bir koşu bandı ile kombine edilmesinden
oluşur. Tekerlekli sandalyedeki hastalar, koşu bandındaki rampa üzerinden
kullanıcı refakatinde Lokomat içerisine kolaylıkla alınırlar. Bilgisayar
kontrollü motorlar, koşu bandının hızı ile tam olarak senkronize çalışırlar,
hastanın bacağını fizyolojik yürüme paternine uygun, yürüme siklusu boyunca
hareket ettirir. Elverişli kullanıcı arayüzü terapistin Lokomat’ı kolaylıkla
çalıştırabilmesine imkan verir ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uyum sağlamak
için eğitim parametrelerini ayarlar. Otomatik çalışma terapistin fiziksel olarak
yorulmasını engeller, uzun ve etkili terapi seansları gerçekleştirmeye imkan
verir.TAM DİNAMİK VÜCUT AĞIRLIK DESTEK SİSTEMİ FİZYOLOJİK YÜRÜME EĞİTİMİNİ OPTİMİZE
EDER

Dinamik düşük durağanlıklı
süspansiyon sistemi, hastanın tam olarak açılmasına izin verir ve optimize
edilmiş duyusal stimülasyon için daha fizyolojik yürüyüşü destekler. Sürekli
olarak ayarlanabilir vücut ağırlık destek sistemi hafif hastalar ve çocukların
eğitimlerinin kolaylaştırılmasını destekler. Otomatik hasta kaldırma ve indirme
işlemi eğitimi kolaylaştırır ve terapi seansı boyunca, gerçek zamanlı
ayarlamalara izin verir. Vücut ağırlık destek sistemi, hastanın ihtiyaçlarına
göre tam olarak ayarlanabilir ve uygun bir eğitim ortamı yaratır. Gelişmiş
fonksiyonel lokomosyon terapisi, hastanın ihtiyacına göre
programlanabilmektedir. Lokomat, yürüyüş bozukluğu olan hastaların, bir koşu
bandı üzerinde, yürüme hareketlerine yardım eder ve yoğun fonksiyonel lokomasyon
terapisi ile hasta inceleme ve geri bildirim araçlarını kombine eder.TERAPİ TABANLI LOKOMATIN FAYDALARI

Güdümlü robotik yürüme ortezi,
geniş bir aralıkta eğitim imkanı sağlayan bir koşu bandı üzerinde, hastanın alt
ekstremitelerine kılavuzluk eder. Daha uzun ve yoğun fonksiyonel eğitim
seansları sayesinde hızlı ilerlemeler, manuel treadmill eğitimi ile mukayese
ediliemez. Terapistin fiziksel yorgunluğunu ortadan kaldırı. Tek terapist
kullanım için yeterlidir. Hasta yürüme aktivitesi, kolay bir şekilde denetlenir
ve değerlendirilir. Yürüyüş modeli ve rehber güç fonksiyonel eğitime uyum
sağlamak için hastanın ihtiyaçlarına gore bireysel olarak ayarlanabilir.

Görselleştirilmiş performans geri
bildirimi sayesinde gelişmiş hasta motivasyonu. Değerlendirme ayarları hasta
gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesine
imkan verir. Eğer gerekirse kolay bir şekilde robotic terapiden manuel yürüme
terapisine geçiş yapılabilir. LokomatPro, robotic yürüme ortezleri üzerine
direkt monte edilmiş kuvvet dönüştürücüleri yoluyla hasta aktivitesinin
ölçülmesini sağlar. Her bacak için ayrı, sürekli olarak ayarlanabilir rehber güç
rehabilitasyonun ileri aşamalarında ya da unilateral felç hastalarının
eğitimlerinde rehber gücün azaltılmasıyla daha yoğun çalışılabilmesi için
hastanın cesaret kazanmasını sağlar. Entegre biyolojik geri bildirim sistemi,
hastanın yürüyüşünü izler, bunun yanı sıra, aktif katılımda hastayı motive etmek
için, gerçek zamanlı görsel performans geri bildirimi sağlar. Daha hızlı
ilerleme kaydedilmesi için, bireysel olarak ayarlanmış terapi hastayı motive
eder.LOKOMATPRO, UYGUN HASTA DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖLÇÜM ARAÇLARINDAN
OLUŞUR

 L-WALK: Her adım için hastanın
yürüme performansını kaydeder, ayrıca analiz etme ve dokümantasyon için bilgiyi
depolar.  L-STIFF: Tork değerlerinin kaydedilmesi ve özel bir hareket modeli
sayesinde, hastanın bacağı hareket ederken, hastanın kalça ve diz eklemlerindeki
sertlik ölçülmektedir. L-FORCE: Statik pozisyondayken, hasta tarafından üretilen
izometrik kuvveti ölçer. L-ROM: Lokomat robotic yürüme ortezi desteği
olmaksızın, hastanın kalça ve diz eklemindeki hareket açıklığını (ROM) net
olarak ölçer. Hasta Lokomatdayken bir dizi standart ölçümleme araçları sayesinde
hasta incelemeleri kaydedilir ve desteklenir.GELİŞMİŞ PERFORMANS GERİ BİLDİRİMİ, SANAL ORTAMDA MOTİVE EDİCİ, ÖĞRETİCİ VE
FONKSİYONEL GERİ BİLDİRİM SAĞLAR

Uygun fonksiyonel geri bildirim
tarafından teşvik edilen fizyolojik yürüyüş.  Fonksiyonel geri bildirim,
hastaların terapilerine olan ilgilerini artırır. Hastaları motive etmek için
onları sanal ortamda tutar.  Zorluk seviyesi ve yoğunluk, her hastanın bilişsel
becerileri ve spesifik gereksinimlerine göre ayarlanabilir. Çeşitli sanal
ortamlar içerir. Hastanın yapması gereken hareketler, fizyolojik ve biyomekanik
prensiplere dayalıdır.ERCP İLE ENDOSKOPİK SAFRA YOLU VE PANKREAS HASTALIKLARININ TEŞHİS VE TEDAVİSİERCP nedir?

ERCP ağızdan girilen özel bir
endoskopi cihazı ile mide ve bağırsaklardan geçerek safra yolu ve pankreas
kanalına ulaşılması ve bu kanallarda yer alan hastalıkların teşhis ve tedavisi
işlemidir. Safra yolları ve pankreas kanalı papilla denen bölgeden 12 parmak
bağırsağının 2. kısmına açılır. ERCP sırasında papilladan özel plastik
kataterler ile safra yollarına ve pankreasa girilerek bir boya maddesi verilir
ve kanalların filmi çekilir. Daha sonra belirlenen hastalığa göre tedavi edici
işlemler yapılır. Genellikle pailla özel bir koter bıçağı ile kesilerek iyice
genişletilir. Bu işleme papillotomi denir. Daha sonra buradan safra yollarına
müdahale edilir.ERCP kimler tarafından yapılabilir?

ERCP mutlaka bu işlem konusunda
deneyimli gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu konuda
deneyimli olmayan birinin yapacağı işlemde hem risk artar hem de başarı şansı
azalır.Safra yollarında hastalık nasıl oluşur?

Karaciğerde yapılan safra, safra
kesesinde depolanır ve yemeklerden sonra sindirime yardımcı olması için
bağırsaklara boşaltılır. Safranın bağırsaklara geçişi safra kanalları yolu ile
olur. Eğer safra yollarında safranın bağırsaklara geçişini engelleyecek ve
azaltacak bir hastalık varsa önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bağırsaklara
geçemeyen safranın içerisindeki zararlı maddeler kana geçerek sarılık yapabilir
ve diğer organlara zarar verebilir. Yine atılamayan veya atılımı yavaşlayan
safra özellikle karaciğere önemli zarar verebilir. Erken dönemde karaciğerde
apse, kanda ciddi iltihap oluşturabilir. Geç dönemde karaciğer yetmezliği ve
siroz gelişebilir. Bunlar hayatı tehdit eden problemlere dönüşebilir. Ayrıca
yeteri kadar safra bağırsaklara gelmediği için sindirim problemleri ve vitamin
eksiklikleri de görülebilir.ERCP hangi hastalıkların teşhis ve tedavisinde uygulanır?

Safra yollarında en sık görülen
ve yukarıda bahsedilen problemlere yol açabilen hastalık safra taşıdır. Bu
taşlar genellikle safra kesesinden gelir veya bazen direk olarak kanallarda
oluşabilir. Taş dışında safra yollarına bazı parazitler yerleşerek tıkanma
yapabilir. Daha önce safra kesesi ameliyatı olanlarda bazen safra yollarında
daralma olabilir. Özellikle yaşlı hastalarda safra kesesi, safra yolları ve
pankreas tümörleri safra yollarını daraltabilir veya tam tıkayabilir. Bazen
başka bir bölgedeki tümör karaciğer veya safra bölgesine yayılarak kanallarda
tıkanma yapabilir. Bu gibi durumların hepsinde kanalın açılarak safra akışının
sağlanması hayati öneme haizdir. ERCP hem safra yollarını göstererek kanallarda
bir hastalık olup olmadığını teşhis eder,  hem de yapılan özel bir endoskopik
ameliyatla safra yolları bağırsaklara birleştiği yerden açılarak her türlü kanal
hastalığına girişimde bulunulur. Eğer taş veya parazit varsa çıkarılır. Darlık
varsa genişletilir veya stent konularak safranın akışı sağlanır. Birçok zaman
yapılan işlem hayat kurtarıcıdır.ERCP’ye alternatif tedavi yöntemi nedir?

ERCP’nin alternatifi hastaya
karından girilerek açık ameliyat yapılmasıdır. Ancak bu işlem ERCP’ye göre çok
daha riskli, zor ve masraflıdır.ERCP işlemi riskli midir, riskleri varsa nelerdir?

ERCP klasik ameliyatlara göre çok
daha güvenli ve riski düşüktür. İşlemin en önemli riski pankreas bezinde geçici
iltihaplanmadır. Bu risk klasik olarak %4-5’dir. Ancak alınacak bazı önlemlerle
daha da azaltılabilir. Nadiren yapılan kesiye bağlı kanama veya çok nadiren
bağırsaklarda küçük bir perforasyon oluşabilir. Bu gibi durumlar genellikle ERCP
sırasında tedavi edilir, nadiren açık ameliyat gerekebilir. İşleme bağlı ciddi
komplikasyon riski düşüktür. İşlemin yapılması gereken bir durumda yapılmaması
ise ciddi hayati riske yol açabilir.İşlem sırasında hasta ağrı veya rahatsızlık duyar mı?

İşlem hasta hafif uyutularak
yapılır. Derin anestezi gerekmez. İşlem sırasında hasta herhangi bir rahatsızlık
duymaz. Ancak işlemden sonra 3 saat kadar gaza bağlı karın ağrısı olabilir.İşlem için özel bir hazırlık var mıdır?

İşlem için en az 8 saatlik açlık
gerekir. Bu nedenle genelde sabahları yapılır. Önceden kullanılan kan
sulandırıcı ilaçlar varsa bunların 1 hafta önceden kesilmesi gerekebilir.Bu işlem için hastanede yatmak gerekir mi?

Yapılan işlemin özelliğine ve
hastalığa göre değişebilir. Aynı gün 3-4 saat kadar gözlemde kalıp hastaneye
yatmadan taburcu edilebileceği gibi, 1-2 gün hastanede yatırılarak izlem de
gerekebilir.ERCP ile safra kanalları dışında hastalıklar da tedavi edilebilir mi?

Aynı işlemle pankreas kanalına da
girilerek daha nadir görülen pankreas kanalının taş hastalığı veya darlıkları da
tedavi edilebilir.Haber: Abdurrahim Yıldırım

 

 

 


Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
2023-07-26 16:38:10
DEVLETİ SOYANLARA ÇORLU BELEDİYESİ GÖZ YUMDU | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-10-22 18:39:12
RUHUNU ŞEYTANA SATMAMIŞ DEVLET YETKİLİLERİ ARANIYOR | Trakya Gündem Gazetesi: […] Merhaba değerli okuyucularım. Çorlu Belediyesinin yolsuzlukları, buda yetmemiş gibi,
2021-10-11 10:42:04
DEVLET DOLANDIRILIYOR DEVLETİN YETKİLİLERİ NEDEN SESSİZ | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-09-11 19:05:00