ÇORLU TARIM FUARINA MUHTEŞEM AÇILIŞ

ÇORLU TARIM FUARINA MUHTEŞEM AÇILIŞTürkiye’nin en büyük açık alana sahip fuar tarım fuarı olma özelliği taşıyan
Çorlu Tarım Fuarı’nın 9.’su Çorlu’da 50 bin metrekarelik alanda görkemli bir
törenle açıldı. Çorlu Tarım Fuarı ilk kez bu sene bakan seviyesinde bir açılışa
ev sahipliği yaptı. Bölgedeki çiftçiler ve vatansalar fuara çok büyük ilgi
gösterdiler.Yeni Sanayi Sitesi girişinde yer alan 50 bin metrekarelik alanında düzenlenen
fuarın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş;  “Ufuk çizgimiz olan Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru ilerlerken
2023 yılında tarımsal ekonomik büyüklükte dünyada ilk 5 içerisinde yer alan, bir
Türkiye hedefliyoruz” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş;Darbe girişimi karşısında onurlu bir duruş sergileyen herkese teşekkür ediyorum!Konuşmasına 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimine değinerek başlayan
Daniş; “15 Temmuz gecesi, devletimize, milletimize, vatanımıza, demokrasimize,
milli iradeyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize karşı darbe girişimi
karşısında onurlu bir duruş sergileyen büyük cesaretle demokrasiye sahip çıkan,
vatanımızın her köşesinde olduğu gibi Tekirdağ’da da bu duruşu sergileyen
Tekirdağ halkımıza, milletimize, çiftçimize huzurlarınızda teşekkürlerimi
sunuyorum. Şehitlerimizi minnetle anarken gazilerimize de Allah’tan acil şifalar
diliyorum” dedi.


Daniş; “Bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel
alanda yaşanan gelişile küresel iklim değişikliği,, doğal kaynaklarda yaşanan
azalma, tarım sektörünün önemli ölçüde etkilemektedir. Dünyada yaşanan
gelişmelere rağmen Türkiye tarımı ekonomik büyüklük açısından Avrupa’da birinci
dünyada yedinci sırada yer almaktadır. Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında en
önemli sektörlerin başında gelen tarım yapısal, değişim ve dönüşüm çalışmaları
ile beraber ortaya konulan etkin ve kararlı politikalar sayesinde artık
ekonomimize ciddi katkılar sağlayan sektördür. Bakanlığımızca yürütülen
çalışmalar ve üretime yönelik teşvikler ile çok sayıda üründe Türkiye dünya
liderliğini sürdürmektedir” diye konuştu.

Bitkisel Üretim Miktarlarında Önemli Artışlar Yaşandı!Mehmet Daniş ayrıca; “Son yıllarsa bitkisel üretim miktarında önemli artışlar
yaşanmıştır. 2002 yılında 98 milyon ton olan bitkisel üretimimiz 2014 yılı
sonunda 114 milyon tona ulaşmıştır. Bu yıl da kuraklığa rağmen 110 milyon tonu
aşacak üretim beklenmektedir. 3,8 milyon ton olan hububat üretimimiz 2015 yılı
sonunda 39 milyon tona yükselmiştir Yine 2015 yılında 22,6 milyon tonu bulan
buğday, 6,4 milyon ton mısır 900 bin tonu aşan çeltik ve 1,7 milyon tonu aşan
ayçiçeği ile cumhuriyet tarihinin üretim rekorları kırılmıştır. Bitkisel üretim
değeri olarak 2002’de yaklaşık 33 milyar TL iken, 2015 yılında bu rakam 122
milyar TL’ye ulaşmıştır. Türkiye 80 milyona ulaşan nüfusunun gıda ihtiyacını
karşıladığı gibi 193 ülkeye bin 781 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir sektör
konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda tarım ürünleri toplam ihracatımız 4
milyar dolardan 17 milyar dolara yükselmiştir. Bunda hiç şüphesiz Tekirdağ
çiftçisinin, tüccarının ve ihracatçısının önemli katkıları vardır. Tekirdağ ile
birlikte Trakya bölgesi hem tarımsal üretimin hem de tarıma dayalı sanayinin
önemli bir merkezi konumu haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Trakya Bir Çok Ürünün Üretim ve Lojistik Merkezi!Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş açıklamalarını şöyle sürdürdü;
“Çiftçilerimizin alın teri ile ürettiği ürünler bu bölgede kurulan sanayi
tesislerinde katma değeri yüksek ürünlere dönüşerek bütün dünyaya ihraç
edilmektedir. Trakya çiftçisi, sahip olduğu teknoloji altyapısı ve bilinç düzeyi
ile birçok üründe dünya ortalamasının üzerinde verim elde etmekte dünyaya örnek
olabilecek üretimler gerçekleştirmektedir. Bu bölge başta yağlı tohumlar,
hububat ve çeltik üretimi başta olmak üzere birçok tarım ürününün üretim ve
lojistik merkezi konumundadır. Son yıllarda Tekirdağ ilimizde gerçekleşen
ayçiçeği üretimi 2002’de 224 bin ton iken 2015’de 267 bin tona, çeltik üretimi 5
bin tondan 27 bin tona kanola 74 bin tona buğday 670 bin tondan 744 bin tona yem
bitkileri üretimi 23 bin tondan 518 bin tona yükselmiştir.”

Tekirdağ’a Yapılan Tarımsal Desteklemeler!Tekirdağ’a yapılan tarımsal desteklemeler konusunda da bilgiler veren Daniş;
“Özellikle Tekirdağ’a yapılan desteklemelere baktığımızda 2002 yılında sadece 47
milyon destek alabilirken Tekirdağ 2015 yılında bu rakam 237 milyon 600 bin
TL’ye yükselmiştir. Bundan sonra da bu destekler artarak devam edecektir
Havza Bazlı Destekleme Modeline Geçilecek!Mehmet Daniş; “Bundan sonra toprak, iklim, su ve enerji alanında yaşanan
gelişmeler ışığında ülkemizin tarım sektörünü daha da güçlendirecek, üretimde
sürdürülebilirliği sağlayarak projeleri hayata geçirmek durumundayız. Bu
doğrultuda 2017 yılından itibaren ekolojik ve ekonomik olarak en uygun
havzalarda üretimi arttıracak havza ilçe bazlı destekleme modeline tümden
geçilecektir. Yeni model ile tarımsal destekleri rasyonel, yönlendirici ve etkin
şekilde kullanarak başta arz açığı olan ürünlerde üretimi arttırmayı, toprak ve
su kaynaklarımızı koruyarak sektörde sürdürülebilirliği sağlamayı her havzada,
ilçede çiftçilerimizin gelirini yükseltmeyi istiyoruz. Ufuk çizgimiz olan
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına doğru ilerlerken 2023 yılında tarımsal ekonomik
büyüklükte dünyada ilk 5 içerisinde yer alan, tarımsal gayri safi milli hasılası
150 milyar dolara ulaşmış, tarımsal ihracatı 40 milyar doları aşmış,
sürdürülebilir büyümesini devam ettiren ve rekabet gücünü arttırmış bir Türkiye
hedefliyoruz. Bu üretime ulaşabilmemize katkı sağlayacak organizasyonlardan biri
de bu fuarlardır. Bu fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.

Bazı Ürünleri Çok Üretiyoruz Ama Karşılığını Alamıyoruz!Bazı ürünleri gerçekten çok üretiyoruz ama karşılığında alın terimizi alamıyoruz
diyen Mehmet Daniş; “Çünkü pazara uygun mal üretmiyoruz yada rekabet edebilir
cinsi üretmiyoruz ama fuarlarla hem mekanizasyon anlamında tohumundan tutun da
tekniklere kadar özellikle ürettiğimiz ürünlerin pazarlamasına kadar gerçekten
tarafların bir araya geldiği güzel organizasyonları çoğalttığımız takdirde
ürettiğimiz ürünleri arttırabilir, katma değer elde edebiliriz diye düşünüyorum”
dedi. Çorlu Tarım Fuarı açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise;
“Çorlu Tarım Fuarının açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarın
Çorlu, Tekirdağ, Trakya ve Türkiye tarımına hayırlı, uğurlu olmasını temenni
ediyorum” dedi.
Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan; Darbe Girişimini Lanetle Kınıyorum, Lanetliyorum!Konuşmasında 15 Temmuz darbe gecesi yaşanan darbe girişimi konusunda da bazı
değerlendirmelerde bulunan Vali Ceylan; “15 Temmuz akşamı gerçekten ülkemize
hain terör örgütü üyelerinin kalkışması ile gerçekleştirmeye çalıştıkları, ancak
hem halkımızın hem polisimizin, silahlı kuvvetlerimizin dik duruşları, başta
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hep birlikte,
meclisimizle, halkımızla, karşı konulan, bastırılan bu terör girişimini bir kez
daha lanetle kınıyorum, lanetliyorum. Ülkesi için, vatanı için şehit olan
kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza, gazilerimize acil
şifalar diliyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Tekirdağ’da da bizlerle birlikte
olan demokrasi yanlısı, demokrasinin ve milli egemenliğin gerçekten halkın
olduğunu vurgulayan Türk halkına, Tekirdağ halkına, bir kez daha şükranlarımı
belirtmek istiyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyorum” dedi.

Tarım Fuarı Gerçekten Önemli Bir Girişim!
Tarım fuarı gerçekten önemli bir girişim diyen Ceylan; “Bu fuarın
gerçekleşmesinde emeği geçen başta Renkli firmasına, belediyemize ve diğer kişi
ve kurumlara, katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum.


Tekirdağ ili önemli bir sanayi kenti ama aynı zamanda bir tarım kenti. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin önemli tarım girdilerini sağlayan çok alanda
gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarı ile önemli bir tarım yerine sahip bir
ilimiz. İlimizin topraklarının yüzde 65’i tarım arazilerini oluşturuyor.
İlimizde üretilen ana tarım ürünleri buğday ve ayçiçeği, buğday üretiminde
Türkiye üretiminin yüzde 5’ini, ayçiçeğinde ise yıllara göre değişmekle birlikte
yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir üretimi ilimiz gerçekleştiriyor. Kanola
üretiminde Türkiye üretiminin yüzde 60’lara varan bir kısmı Tekirdağ ilimizde
üretiliyor. Bununla birlikte tarım içerisinde ilimizde meyvecilik, özellikle
bağcılık konusunda da gerçekten çiftçilerimizin sağlamış olduğu girdiler,
Türkiye tarımına ve ekonomisine büyük bir katkı sağlamakta. Trakya bölgesi,
Tekirdağ bölgesi, hayvancılığın da önemli bölgelerden bir tanesi 140 – 150 bine
yakın büyükbaş hayvanı yine 330 bin küçükbaş hayvan mevcut olan ilimizde yılda
ortalama 350 bin ton süt üretimini gerçekleştirmekteyiz. Büyükbaş hayvan
varlığımızın yüzde 100’e yakının saf olması, kayıtların tam tutulması ve
hastalıktan ari bölge olması sebebiyle de ilimiz ve bölgemiz damızlık ambarı
konumundadır” diye konuştu.
Fuarın Hayırlı Olmasını Diliyorum!Mehmet Ceylan; “İlimiz tarımsal teknolojiye açık ve çabuk adapte olabilen
üreticilerimizin varlığı, bilim alanında kullanılan tarımsal mekanizasyon
oranının ülke ortalamasının üzerinde olması, tarımsal örgütlerdeki üye
sayılarının fazla olmasının bu gelişimin başlıca nedenleri arasında olduğunu
düşünmekteyiz. İlimizde şu anda 71 adet zirai makine ve alet bayii bulunmakta
olup, ilimizde 20 bine yakın traktör mevcuttur. İlimizde, süt sağım tesisleri ve
makineleri en modern şekilde üreticilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yerel bütçesi kaynakları ile ilimiz yararına
hazırlanacak projelerle tarımsal üretimin geliştirilip, zenginleştirilmesi
suretiyle ekonomiye olan katkısı daha da arttırılacaktır. Bu tür fuarlar,
tarımsal mekanizasyon başta olmak üzere, seracılık, su ve sulama teknikleri,
gübre, tohum, fide ve fidancılık ile hayvancılık ve üretim makineleri alanında
faaliyet gösteren firmalar burada, ürünlerini sergileyecekler. Çiftçiler ve
alternatiflerin sunulacağı yeni ürün ve teknolojilerin bir arada etkin şekilde
görülmesi, yeni yöntemler hakkında bilgi verilmesi, firma yetkilileri ile bire
bir görüşme imkanı sağlanması çiftçiler adına avantaj yaratırken katılımcı
firmalar da hedef kitleye ulaşılması ve ürünün tanıtımının doğrudan yapılması
açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle bu tür faaliyet ve
fuarların önemi, çok önemlidir. Bölgemiz açısından da Çorlu’nun hem tarımın hem
de sanayinin merkezi olan Çorlu’nun, Tekirdağ’ın bu fuarla birlikte ülkenin yeni
gelişmelerinin, yeni makinelerinin üretimin artmasına katkı sağlayacağını
umuyorum. Bu açıdan bu tür faaliyetleri gerçekleştiren yetkililere teşekkür
ediyorum. Bu fuarın hayırlı olmasını, ülke ekonomisi ve ülke tarımına faydalar
getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak; Tekirdağ tarımına katkı
sağlamaya çalışıyoruz!Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Çorlu Tarım Fuarı’nın
açılışında yaptığı konuşmada; “Bölgemizin ve ülkemizin tarımsal verilerde
nereden nereye geldiğini gördükçe biz de gurur duyuyoruz. Tekirdağ 30 Mart
2014’de büyükşehir oldu. Toplam olarak 28 aydır büyükşehir olarak hizmet
veriyoruz. Allah kısmet ederse 32 ay daha büyükşehir belediye başkanı olarak
hizmet vereceğim. Şu anda yapılanmasını tamamlamış, bir büyükşehir var.
Bunlardan bir tanesi de Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı. Biz de tarım il
müdürlüğünün rakibi olarak değil, ortaklaşa olarak paydaşı olarak ciddi
boyutlarda Tekirdağ tarımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bizim
yaptıklarımızdan da Tekirdağlılar gurur duyacaklardır” dedi.
“Tekirdağ’ın 5 Farklı Vizyonu Var”Albayrak; “Tekirdağ bulunduğu konum itibariyle 6 bin 313 kilometrekare
arazisinin 3 bin 670 kilometrekaresi tarım arazisi olan bunun ancak yüzde 8’i
sulanan yapıya mevcut. Bulunduğu konum itibariyle ayçiçeğinin yüzde 33’ünü,
kanolanın yüzde 66’nın buğdayın yirmide birini, arpanın yüzde 2’sini üzümün
yüzde 3’ünü üreten, tarımsal üretimde önemli bir yeri olan bir bölge. Tekirdağ
bunların yanında 5 tane de farklı vizyonu var. Hepsi bir birinden değerli
vizyonlar. Bin 541 tane sanayi kuruluşu var. 50 tanesi bunun ilk 500’e giriyor.
156 bin çalışanı var. Tarım ve Hayvancılık vizyonu var. Hayvancılık olarak da
tamamen hastalıktan ari bölge. Dışarıdan buraya hayvan gelmiyor ama buradan
dışarıya rahatlıkla hayvan gidiyor. 156 bin büyükbaş hayvan 250 bin küçükbaş
hayvan var. Ciddi boyutta tarım ve hayvancılık potansiyeli var. Biz de buna
katkı olsun diye bütün prosedürleri tamamladık. Kısa sürede et kombinası
kuracağız. Yine büyükşehir olarak yem fabrilkası çalıştırıyoruz. Gübre atarak 39
mahallede meraları gübreleyerek yine bu yem ihtiyacına katkı sağlamaya
çalışıyoruz. Arıcılık alanında mevcut 50 bin kovanımız var. Bunu 100 bin kovana
çıkarmak için çalışma yapıyoruz. Biz de dağıtıma başladık. Ölmeye yüz tutan
Saray bölgesindeki mevcut 400 manda miktarını yaptığımız hibeler ve verdiğimiz
katkılarla bin 34’e yükselttik. Biz de büyükşehir olarak tarım ve hayvancılığa
katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bölgemizin turizm potansiyeli de var. Allah bu
bölgeye her türlü güzelliği vermiş. Marmara Denizi’ne 133 kilometre kıyımız var.
Saray’da 2,5 kilometre Karadeniz’e kıyımız var. Üniversitemiz var. 32 bin 500
öğrencisi var. Lojistik vizyonumuz var ki 9 limanımız var. Bunlardan biri
Türkiye’nin ikinci büyük konteynır limanı. Böylesine bir çalışma içerisinde, biz
de Tekirdağ büyükşehir belediyesi olarak Tekirdağ’ın bu vizyonlarına katkı
sağlayacak çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Renkli Fuarcılık firmasına bu
organizasyon nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu fuarların Tekirdağ’a ve ülkemize
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Bu yıl 9.’su düzenlenen Çorlu Tarım Fuarı’nın açılışına katılan Adalet ve
Kalkınma Partisi (AK Parti) Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün de konuşmasına 15
Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine değinerek başladı.
Milletvekili Metin Akgün
;
“15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içine yerleşmiş Fetö üyesi
bir grup terörist, örgüt

liderinin emir ve talimatı ile kapsamlı ve organize bir darbe girişiminde
bulunmuştur. Halk nezdinde bir karşılığı olmayan, demokratik yollarla seçilmiş
meşru Cumhurbaşkanımızı, hükümeti ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, kendi
iradesini ülkeye egemen kılmak amacıyla şiddet, adam öldürme, baskı ve tehdit
yöntemlerinin her türlüsünü devreye sokan bu terörist grup; başta Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyerek
Türkiye Cumhuriyetinin hakimiyetini kontrol altına almak, halkımızın sivil
direnişini silah zoruyla engellemek, medya organlarını baskıyla denetim altına
alarak kendi gayrimeşruluğunu örtbas etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisini ve
devletin stratejik kurumlarını saldırı yoluyla ele geçirerek iradesini zorla
tesis etmek amacıyla hareket etmişlerdir. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
emniyet teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ve Aziz milletimizle
birlikte bu hain darbe teşebbüsü püskürtülmüştür b
u
hain darbe teşebbüsünde, gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için şahadet
şerbetini içen şehitlerimize Allah’tan rahmet,  gazilerimize acil şifalar
dilerim” dedi.

 

Akgün; “Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik
gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın
alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve
geliştirilmesi için ve aynı zamanda  fikir alışverişlerinin yapıldığı önemli
etkinliklerdir. Fuarlar bilim ve teknolojinin gelişmesine de önemli katkılar
sağlamaktadır.

Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler ve pazarda meydana gelen yeni
oluşumlar rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamı doğurmuştur. Bugün artık
sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek ve satış yapabilmek
için yeterli görülmemektedir. Çünkü günümüz koşullarında tüketiciler aynı malın
değişik fiyat kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya
da hizmetin değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olmaktadır” diye
konuştu.Akgün; “Çorlu Tarım Fuarı da, Tekirdağ ilimizin Yoğun sanayi üretimine sahip
olan özellikle iç ve batı kesiminde yaşayanların büyük bir bölümünün Tarımla
ilgili işler ile uğraşması nedeniyle gerek Tekirdağ gerekse Trakya bölgemiz için
önem arz etmektedir.  Tarım, gerek milli gelir ve ihracata, gerekse istihdam ve
kalkınmaya sağladığı katkılardan dolayı önemli bir sektördür. Bu sektörün
geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, ülkemiz insanının bugün ve gelecekte gıda
güvenliğinin sağlanması açısından gerekli ve zorunludur. AK Parti iktidara
geldiğinde tarım sektörü kıvranıyordu, çiftçi iflasın eşindeydi, borcunu
ödeyemiyordu. Haciz kıskacında adeta kıvranıyordu, elindeki traktörü
haczediliyordu” dedi.Biz 13 yıl boyunca tarım sektörünü her açıdan destekledik diyen Akgün; “Tarım
son 13 yılda Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde göremediği ilgiye ve
alamadığı desteğe AK Parti hükümetlerimiz döneminde kavuştu. Cumhuriyet
tarihinde ilk kez Tarım Kanunu’nu 2006 yılında biz çıkardık. AK Parti
Hükümetlerimiz döneminde tarımı sosyal olmaktan çok stratejik ve rekabete dayalı
iktisadi bir sektör olarak ele aldık. Gündelik bakıştan, stratejik planlamaya
geçtik. Sektörün temel sorunlarını çözecek 15 temel kanun çıkardık. Bu yaklaşım
ve politikalar tarımda büyümeyi beraberinde getirdi. Tarım sektörünün gayrisafi
yurtiçi hasılası son 13 yılda 36 milyar TL’den 125 milyar TL’ye yükselttik.
Tarımsal ihracatımız 3,8 milyar


dolardan 18 milyar dolara ulaştı. Bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet
tarihinin üretim rekorları bu dönem kırıldı. 2015 hem üretim hem de büyüme
açısından oldukça önemli bir yıldır. Tarım sektörü 2015 yılı ilk 9 ayında yüzde
8,9 büyüyerek ülkemizin büyümesine de önemli katkılar sağlamıştır” şeklinde
konuştu.


Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM
2023-07-26 16:38:10
DEVLETİ SOYANLARA ÇORLU BELEDİYESİ GÖZ YUMDU | Trakya Gündem Gazetesi: […] DEVLET TRİLYONLARCA ZARAR EDERKEN YETKİLİLER NE YAPTI […]
2021-10-22 18:39:12
RUHUNU ŞEYTANA SATMAMIŞ DEVLET YETKİLİLERİ ARANIYOR | Trakya Gündem Gazetesi: […] Merhaba değerli okuyucularım. Çorlu Belediyesinin yolsuzlukları, buda yetmemiş gibi,
2021-10-11 10:42:04